OVK - Obligatorisk ventilationskontroll i Stockholm och Uppsala

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll i Stockholm och Uppsala

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll är en lagstadgat kontroll som utförs för att kontrollera att luftflödet mellan in- och utluft i ett ventilationssystem är i balans.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är till nytta för både fastigheten och människorna som vistas i den.

VK – Ventilationskontroll utförs likadant som OVK men frivilligt i syfte att undersöka ventilation för funktion och att den uppfyller exv. verksamhetskrav och arbetsmiljöföreskrifter m.m.

Vi på SVFAB Skorstensknuten har kompetensen för att utföra VK och OVK i Din fastighet i Uppsala och Stockholm. Nybyggd villa, flerfamiljshus och eller andra verksamheter. Högsta behörigheten kallas Riskbehörighet K vilket vi har inom företaget. Vi har lång erfarenhet av OVK-besiktningar och avjhälpande åtgärdsförslag och OVK-åtgärder. Vi utför installationer och reparationer av ventilationssystem och är måna om att arbetet blir väl utfört genom hela processen. Det är viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. Läs mer om våra tjänster för ventilationssystem under "Våra tjänster" (länk).

Vi vill hjälpa dig att lösa dina ventilationsknutar och bygga ett system som fungerar optimalt. Förbättra det gamla och/eller bygga ett helt nytt, vi är mycket innovativa och specialister på att förbättra ventilation i äldre fastigheter i Uppsala och Stockholm. Här kan du skicka en offertförfrågan för OVK i din fastighet. Du når oss också via växeltelefonen 076 - 760 99 00, vi har sida på Facebook

Läs mer om:
Ventilation – installation och renovering