Skorstenar – installation och renovering

Skorstenar – installation och renovering

Skorstensknuten utför stora och små installationer och reparationer av skorstenar. Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning för val av skorsten till montage, brandskyddsbesiktning och reparation.

Vi erbjuder ett antal högkvalitativa skorstenar som vi är återförsäljare av. Våra entreprenörer är rutinerade och godkända att utföra besiktningar enligt boverkets byggnadsregler. Tveka inte att ta kontakt med oss och begär en offert. Vi på SVFAB Skorstensknuten hjälper dig med montage av stålskorstenar, nymurar och reparerar skorstenar av tegel, modulskorstenar och skorstenar av andra material. Vi renoverar skorstenar och rökkanaler och använder oss bl.a. av en teknik för rökkanalstätning som vi kallar relining. Det är en effektiv och billig metod som du kan läsa mer om under "Våra Tjänster" (länk).  Vi dokumenterar vårt arbete noga och lämnar upp till 25 års garanti på så väl arbete som det material vi levererar. Alla våra arbeten utförs enligt Boverkets byggnadsregler för brandskydd av välutbildade och duktiga skorstensentreprenörer.

Vi är återförsäljare av skorstenar och kan hjälpa dig i processen att välja en skorsten för som passar dina behov. Vi kan ge dig rådgivning och kunskap i processen att installera och renovera en skorsten.
Kontakta oss på SVFAB Skorstensknuten när du vill ha hjälp med installation och renovering av din skorsten. För mindre arbeten använder vi oss av standardpriser, för mer ommfattande skorstensarbeten kan du begära en offert här (länk).