Vedkamin Nordic 712

Tillverkare:

Nordic

En täljstensbeklädd vedkamin anpassad för hörnmontage! Kan dessutom, tack vare sin konstruktion, placeras så nära brännbart material som 5 cm! Det gör denna kamin perfekt för den som vill ha, eller behöver, en långt inskjuten kamin!

Liksom övriga kaminer i Nordic-serien kommer denna vedkamin med tre luftregleringsmöjligheter; primärluft, sekundärluft (glasspolning) och tertiärluft. Primärluften tas in under eldstaden medan tertiärluften tas in på mellanhöjd i eldstaden. Det senare säkerställer en extra ren och effektiv förbränning.

Tillverkad i Europa, säljs med två års garanti.

Eldstadsmått: 407 (höjd), 360 mm (bredd)

Skorstensanslutning: 150 mm, topp- och bakansluten. Uttag finns både båda "bakre" sidorna. Vid toppanslutning, observera att kaminens anslutning sitter ca 240 mm nersjunken i kaminen.

Bränsle: Ved eller träbriketter

Teknisk information

  • Bruttoeffekt: 6 kW
  • Höjd: 1175 mm
  • Bredd: 642 mm
  • Djup: 546 mm
  • Vikt: 162 kg
  • Anslutning: Skorstensanslutning: 150 mm
  • Avstånd c/c rör till bakkant: 50/100 mm