Offertvillkor

Tack för Din förfrågan!

Här finner du våra tillhörande offert- och leveransvillkor mm för arbeten som exv. kanalrelining - tätning av skorsten, murning, lagning, fogning m.m. Försäljning och installation av eldstäder och skorstenar!

 

 • Kanalrelining-tätning av standardkanaler. och tätning av kanalen utförs med Keramiska tätningsmassa, böjbara skorstensrör Flex Ø 100 - 125 mm diameter (10 års återförsäkrad garanti på arbete - material) eller erbjuder vi er att montera kompositskorstensrör Ø 100 - 130 mm diameter (25 års återförsäkrad garanti på arbete -materialet).

  I priset ingår resor, leverans, arbete, enkel håltagning och material (tätmassa/rör) samt isolering för normalkanal. Om större diameter på rör-slang beställs debiteras mellanskillnad från leverantörens prislista.
 • Tillkommande arbeten och material. Övriga tillkommande arbeten (exv. rensning, bilning och murning vid exv. kanalstopp, skarpa böjar, åtkomst av kanalbotten etc.) utförs till timprisersättning (450 kr tim exkl. moms) och tillkommande material debiteras efter förbrukning. Tillkommande arbeten och ev. tillkommande material utförs endast på beställning av er och debiteras efter förbrukning

Reservationer, klarlägganden och leveransvillkor (standardtext)

Vi planerar lösningar och metoder samt utförandedatum tillsammans vid beställning (eventuell offertkorrigering-besök sker då tillsammans). Exakt längdförbrukning debiteras, mäts upp vid arbetets utförande.

Bygglov – anmälan! Glöm ej att göra bygglovsanmälan till din/er kommun om arbetet är nyinstallation eller väsentlig ändring av befintlig installation (fråga ditt/ert stadsbyggnadskontor vad som räknas till väsentlig), för mindre ombyggnationer, reparationer och kanalrelingar etc. krävs normalt inte bygganmälan.

ROT avdrag! Vid beställning av arbetet ska du ange till oss fastighetsbeteckning, namn med personnummer på ägaren så vi kan administrera avdraget år er. I Bostadsrättsförening o.dyl. ska anges organisationsnummer på föreningen samt lägenhetsnummer (det inregistrerade hos Skatteverket).

Om beställande ägare/person/personer överskridit sin årliga avdragsrätt eller nekas av annat skäl (anges i så fall av Skatteverket, kontrollera med dem om du är osäker) debiterar vi den saknade belopps-mellanskillnaden. Rot-avdrag är normalt c.a 82% av meterpriset (förutom kompositrör c.a 65%) vid kanalrelining. För arbetskostnaden, priset på arbeten som exv. moment och arbetstimmar i fastighet är ROT-avdraget 50 %.

Byggrester! Kunden administrerar själv i första hand sina byggrester. Vi packar i sopsäckar brännbart, sten och metall var för sig och placerar på anvisad eller lämplig plats vid husets "avfallsplats". Vi kan åta oss till en byggrestavgift (360kr exkl. moms) att ombesörja oftast förekomande normal mängd (c.a 100-150l). Vi erbjuder dig som kund att få köpa BigBag säck av oss, vi beställer hämtning via vårt konto hos BigBag och fakturerar dig för säckar och hämtningen. Om byggresthjälp önskas, ange det vid arbetsbeställning.

Kanalrelining- tätning etc.! Om annan än angiven metod behövs användas utförs detta och täthet uppnås till min. klass N1 enligt Europastandard. För ytterligare klarlägganden om metoder hänvisas till bilagor med metodbeskrivningar. Minimilängd är fem (5) meter vid kanalrelining. 1 st. enkel håltagning tar ca 1-2 timmar att utföra. Normalkanal är c.a 14x14, 14x25cm.

 • Beställning av arbeten/material görs med brev, E-post, sign. kopia av denna offert etc.
 • Start/accóntofakturering tillämpas ev. vid utdraget utförande av arbeten. Beställda varor som kaminer, skorstenar m.m. startfaktureras med 70% av ordervärdet. Specialbeställd vara kan ej återlämnas, övriga beställd varor kan ev. återlämnas till prisavdrag och fraktkostnader.
 • Faktureringsavgift, ROT-avdragsadministration och räntor utgår enligt offert/prissida.
 • Av er beställda extra arbeten debiteras 450 kr/tim. exkl. moms. Ev. etablering och rese- och fraktkostnader tillkommer vid tillkommande dagar/tillfällen, överenskoms.
 • El, vatten, Wc, sophantering och uppställningsplats för material tillhandahålls av er.
 • Skorstenar, rök- och ventilationskanaler samt takskyddsanordningar förutsätts finnas, samt äga normal byggnadsteknisk standard. Tillgänglighet för arbetet till berörda utrymmen och tak förutsätts.
 • Efterarbeten så som spackling, målning etc. för gjorda håltagningar, friläggningar etc. ingår ej. Vi grovstädar.
 • Vid skada, olycka etc. gäller initialt ägarens- beställarens försäkringar etc. Ev. underentreprenör har egen ansvarsförsäkring (el. motsv. försäkring). Vi är försäkrad i TryggHansa
 • Ev. asbests- eller andra saneringar ingår ej
 • Ev. myndighets- eller andra besiktningar ingår ej

Betalningsvillkor: Vid leverans eller 20 dagar netto. Vid start och ROT avdrag 10 dagar.
Anbudsvillkor: Konsumenttjänst- köplagen (privatpersoner) eller AB04

Med hopp om kommande arbeten hos er!

Vänliga hälsningar

SVF AB Skorstensknuten med personal